Adem Öger Kütüphane Sistemi v1.0
ANA MENÜ
KARAMANLICA
UYGURCA
FOLKLOR

Karamanlıca Kitaplar


Aranacak Sözcük:   Tarama Kısmı:      Kategori:

Künye Bilgileri

Detaylar
 • Konstantiniye'nin Fethi , 1909, Asia Matbaası, İstanbul
 • Texier Charles, Küçük Asya 3 , 2002, Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara
 • Texier Charles, Küçük Asya 2 , 2002, Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara
 • Texier Charles, Küçük Asya 1 , 2002, Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara
 • 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri , 2011, NEVKAM, Nevşehir
 • Sgkritikon Glwssarion, Ellinokappadokikon Dekseon , 1885
 • Augustinos Gerasimos, Küçük Asya Rumları , 1997, Ayraç Yayınevi, Ankara
 • Fener Kullesi Hikayesi , 1883, Estonya
 • Balta Evangelia, Between Religion and Language: Turkish-Speaking Christians, Jews and Greek-Speaking Muslims and Catholics in the Ottoman Empire , 2011, Eren, İstanbul
 • Balta Evangelia, Karamanlidika Nouvelles Additions et Complements I , 1997, Premiere, Athenes
 • Balta Evangelia, Cultural Encounters in the Turkish-Speaking Communities of the Late Ottoman Empire , 2014, The Isis Press, İstanbul
 • Özdemir Elif Renk, Türkofon Ortodoks Mübadiller Üzerine Bir Çalışma: 'Karamanlılar' , 2006, Tübitak, Ankara
 • Balta Evangelia, Miscellaneous Studies On the Karamanlidika Literary Tradition , 2013, The İsis Press, İstanbul
 • Zincidere Karyesi İoannis Prodromos Monastiri Moni Flavianon , 1898
 • Zerdalis Parartima
 • Sotiris Zerdalis 1914-1930 , 1998, Florina
 • Simirni (İzmir) , Yunanistan
 • Rehber-i Lisan-ı Türki , 1317/1899, İstanbul
 • Nevşehir Mekteplerinin Yüzüncü Sene-i Devriyesi-2 , 1920, İstanbul
 • Muhtasar Coğrafya , 1877, İstanbul

 •  


  


  Hazirlayan: Kaan Fakılı.