Adem Öger Kütüphane Sistemi v1.0
ANA MENÜ
KARAMANLICA
UYGURCA
FOLKLOR

Karamanlılar Hakkında Makaleler


Aranacak Sözcük:   Tarama Kısmı:      Kategori:

Künye Bilgileri

Detaylar
 • Aydın Mehmet, Türk Ortodoks Hırıstiyanları ve Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin Kuruluşu , 2009/8, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi , Konya
 • Öger Adem, Karamanlı Kitabelerinin Dili , 2013, The Jurnal Of Academic Social Science Studies Jasss
 • Kechriotis Vangelis , İzmir Mebusu , 2014
 • Karamanlıca Maddesi , İslam Ansiklopedisi
 • Başkan Yahya, Edirne'de Karamanlı Bir Şehzade , Edirne'nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu Bildirileri Ki
 • Demirci Doğan , Isparta'da Bulunan Beş Karamanlıca Kitabenin İncelenmesi , 2014, Isparta, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Tağmat Çağla D., Lozan Barış Konferansı'na Yunanistan Tarafından Bakış: Venizelos'un Dünyasında Lozan , 2014, Çadaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, İzmir
 • Kültüral Zuhal, Grek Harfli Karamanlıca Kitabelerdeki Alıntı Öğeler Üzerine , 2014, Turkish Studies, Ankara
 • Irakleous Stelios, On the Development of Karamanlidika Writing Systems based on Sources of the Period (1764-1895) , 2011, Mediterranean Language Review, Wiesbaden
 • Benlisoy Stefo, Okur-Gezginin Sinasos Serüveni , 2007, Toplumsal Tarih, İstanbul
 • Benlisoy Stefo, Dersaadet'te Muhkim Nevşehirli Peynirci Esnafı İttihatı , 2003, Tarih ve Toplum, İstanbul
 • Benlisoy Stefo, İstanbul'a Göçmüş Ürgüplü Ortodoksların Kurduğu Bir Cemiyet "Areti" Maarifperveran Cemiyeti , 2003, Tarih ve Toplum, İstanbul
 • Benlisoy Stefo, 19. Yüzyıl Ortasında Osmanlı'da "Sorumlu" Gazetecilik Tartışması Anatoli ve Vatan Kavgası , 2013, Toplumsal Tarih, İstanbul
 • Benlisoy Stefo, Karamanlıca Haftalık Anatol Ahter Dergisi , 2006, Toplumsal Tarih, İstanbul
 • Aytaç Selenay, The Karamanlidika Digital Library Project: Connecting Karamanlides Memories , 2014, USA
 • Aytaç Selenay, How to Catalog Karamanlidika Works? Samples of Bibliographic Descriptions of Karamanlidika Works from Academic Library Online Catalogs , 2007, Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Bildirileri, Ankara
 • Şimşek Şehnaz Ş., Evangelinos Misailidis'in Karamanlıca Başyapıtı Temaşa-i Dünya ve Cefakar u Cefakeş ya da "İki Kelise Arasında Binamaz" Olmak , 2014, Tanzimat ve Edebiyat/İş Bankası Yayınları, İstanbul
 • Koz M. Sabri, Comparative Bibliographic Notes on Karamanlidika Editions of Turkish Folk Stories , 2010, Cries and Whispers in Karamanlidika Books, Wiesbaden
 • Benlisoy Stefo, İstanbul'da Yaşayan Nevşehirli Ortodokslar Tarafından Kurulan Papa Yeorgios nam Cemiyet-i İslahiyyesi , 2003, Tarih ve Toplum, İstanbul
 • Kılıçarslan Mustafa, Karamanlıca Bir Musiki Mecmuası: Mecmua-yı Makamat , 2013, Turkish Studies, Ankara

 •  


  


  Hazirlayan: Kaan Fakılı.