Adem Öger Kütüphane Sistemi v1.0
ANA MENÜ
KARAMANLICA
UYGURCA
FOLKLOR

Uygurlar Hakkında Tezler


Aranacak Sözcük:   Tarama Kısmı:      Kategori:

Künye Bilgileri

Detaylar
 • Şen Serkan, Uygur Karahanlı Metinlerindeki Meslekler Bağlamındaki Eski Türk Kültürü , 2007, Ondokuzmayıs Üniversitesi
 • Barutçu Sema, Uygurca Sadaprarudita Ve Dharmodgata Bodhisattva Hikayesi , 1987, Ankara Üniversitesi
 • Öztürk Rıdvan, Uygur Özbek Türkçesinde Fiil , 1992, Gazi Üniversitesi
 • Ölmez Mehmet , Hsüan-Tsang'ın Eski Uygurca Yaşam Öyküsü , 1994, Hacettepe Üniversitesi
 • Kaşgarlı Mahmut, Modern Uygur Türkçesinde Fiiller , 1991, İstanbul Üniversitesi
 • Koraş Hikmet, Özbek Ve Uygur Türkçesinde İsim , 1998, Erciyes Üniversitesi
 • Fidan Giray, Çin Kaynaklarına Göre 16. Yüzyıl Osmanlı Çin İlişkileri Ve Çindeki Osmanlı Ateşli Silahları , 2010, Ankara Üniversitesi
 • Kurban Tanrıdağlı Ferhad, Çağdaş Uygurcada Hoten Ağzı , 2001, Marmara Üniversitesi
 • Demirez Güneri Aysun, Yeni Uygur Türkçesindeki Fiillerin Durum Ekli Tamlayıcıları , 2007, Gazi Üniversitesi
 • İnayet Alimcan, Uygur Halk Hikayeleri Üzerine İncelemeler , 1995, Ege Üniversitesi
 • Mehmet Abdulhakim, Uygur Halk Destanları , 2006, Ege Üniversitesi
 • Genç Zekiye, Uygurlarda Kadın , 2009
 • Özertural Zekine, Maniheist Uygur Metinlerinin Dil Özellikleri Ve Söz Varlığı , 1996
 • Çelik Sümeyya, İslam Öncesi Türk Sanatında Bazı Hayvansal Ve Bitkisel Kültür Ögeleri , 2007
 • Çatık Karadağ Şükran, Uygur Halk Edebiyatında Boz Yiğit Destanı , 2006
 • Baek Soohye, Uyghur Eastern Türkistan Secessinizm İn The Peoples Repuclic Of China , 2008
 • Yılmaz Sevim, Hemit Tomur Hazirki Zaman Uygur Tili Grammatikisi Morfolagiya , 1993
 • Şen Serkan, Eski Uygur Türkçesinde İkilemeler , 2002
 • Cantürk Selçuk, Yeni Uygurca Ve Özbekçe Fiilimsiler , 2004
 • Yasen Saidula, Uygur Atasözleri A E Maddeleri , 2006

 •  


  


  Hazirlayan: Kaan Fakılı.